facebook
Bartoszewicz & Garczarek Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych
Menu Mobilne
Małgorzata Bartoszewicz: 795 773 100, Ewa Garczarek: 501 712 521, ul. Śrutowa 6/8, II piętro, (Budynek Centreville) 50-256 Wrocław

O nas

Małgorzata Bartoszewicz
Małgorzata Bartoszewicz

Radca prawny (wpis nr WR-2924 na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu), absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – tytuł zawodowy magistra prawa uzyskała w 2001 roku, aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako prawnik (in house lawyer) w spółkach prawa handlowego. Obecnie specjalizuje się w sporach sądowych. Prowadzi sprawy: – w postępowaniu cywilnym (odszkodowania, windykacja, przeciwegzekucyjne), w tym również sprawy rodzinne (alimenty, spadki, rozwody), a także z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, – w postępowaniu wykroczeniowym (jako obrońca), – upadłościowym (upadłość przedsiębiorcy oraz konsumencka), – oraz administracyjnym (odwołania, skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA). Profesjonalnie sporządza umowy gospodarcze, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne i in. pisma procesowe Zajmuje się wszechstronną obsługą prawną przedsiębiorców i osób fizycznych. Świadczy również pomoc prawną w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Wrocławiu. Posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim

 
linkedin
Ewa Garczarek
Ewa Garczarek

Radca prawny (wpis nr WR-2968 na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu), absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – tytuł zawodowy magistra prawa uzyskała w 2001 roku. Współpracowała z Działem Prawnym Wierzytelności Korporacyjnych w Kancelarii Prawnej RAVEN Krupa & Stańko Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń, obrotu wierzytelnościami i obsługi wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne. Prowadzi sprawy w postępowaniu cywilnym, w tym sprawy rodzinne i spadkowe, sprawy gospodarcze a także z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się również szeroko rozumianymi sprawami odszkodowawczymi i reprezentowaniem osób poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi na każdym etapie postępowania. Dodatkowo świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Świadczy także pomoc prawną w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Wrocławiu.