facebook
Bartoszewicz & Garczarek Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych
Menu Mobilne
Małgorzata Bartoszewicz: 795 773 100, Ewa Garczarek: 501 712 521, ul. Śrutowa 6/8, II piętro, (Budynek Centreville) 50-256 Wrocław

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Bartoszewicz & Garczarek Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych  wykonuje obowiązek oraz informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. 

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą lub do wykonania umowy już zawartej. 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonywania umowy, okres przewidziany przepisami prawa dla dochodzenia roszczeń przez każdą stronę umowy oraz okres niezbędny dla przechowywania dokumentów księgowych. 

Administrator może przekazać Państwa dane następującym odbiorcom: sądom, organom państwowym, przedstawicielom zawodów prawniczych, przeciwnikom procesowym, a także podmiotom uprawnionym do ich uzyskania od Administratora na podstawie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami. 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Bartoszewicz & Garczarek Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych dokonuje wszelkiej ostrożności, aby wszystkie dane udostępniane za pośrednictwem strony www.bartoszewicz-garczarek.pl oraz dostępnych na jej stronie formularzy były chronione przed ich utratą, nadużyciem czy niepowołanym użyciem. Wszelkie dane pozyskane od Państwa są traktowane jako dane poufne, do użycia jedynie zgodnym z ich przeznaczeniem. Dane udostępnianie przez stronę www.bartoszewicz-garczarek.pl za pośrednictwem formularzy są przesyłane przy zastosowaniu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu przekazywania danych.

Polityka cookies dla strony internetowej

Strona internetowa www.bartoszewicz-garczarek.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Administrator strony www.bartoszewicz-garczarek.pl wykorzystuje pliki Cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę oraz dla celów przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

Strona internetowa stosuje pliki cookies sesyjne, przechowywane do momentu opuszczenia strony serwisu oraz pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.